Izdelali smo spletne strani fplus.si, tako predstavitveno stran trgovine kot blog.

Zasnovali in izvedli smo celovit paket: od strategije spletne komunikacije do intergacije družbenih omrežij. Posebej smo se potrudili pri designu, da je prijazen in všečen tako očesu kot iskalnikom .)