Vas zanima, koliko ZARES stane slovenski oglasni prostor?

Oglaševanje stane. Medijski analitiki znajo tudi zares zračunati, koliko je posamezen oglasni prostor vreden. Seveda, če imajo ažurne in točne (preverjene) podatke. Ostali (nestrokovnjaki), ki odločamo o razporeditvah reklamnih budgetov, uporabljamo različne metode: primerjavo cen, primerjavo dosega, občutek, kaj je dobro in kaj ne, in v zadnjem času morda najpogosteje – odstotek popusta od polne cene. Special price. Stand by. Last minute.

V agenciji Connecta se z zakupom oglasnega prostora ukvarjamo že vrsto let. Tržno nišo smo našli prav pri akcijskem zakupu oglasnega prostora. Smo strokovnjaki za izračun popustov (za oglaševalce) in čarovniki za zapolnitev praznega oglasnega prostora (za medije). Ugotovitev, da vodje marketinga pogosto nimajo dovolj časa ukvarjati se z obsežnimi ponudbami in med seboj neprimerljivimi ceniki medijev, in na drugi strani probleme medijev, kaj z neprodanim ali v zadnjem hipu preklicanimi oglasnimi mesti, smo pretvorili v novo storitev: LAST MINUTE OGLASNI CENTER.

Koliko torej ZARES stane oglasni prostor?

Že večkrat sem imel priložnost opazovati najprej začudenje nad tem, da posamezni oglasni prostor po ceniku zares toliko stane, in tudi nejevero, da je kakšen naročnik res pripravljen tako ceno plačati. O precenjenosti ali podcenjenosti lahko razpravljamo kdaj drugič. Tu se sprašujem predvsem o razliki med ceno v ceniku in dejansko ceno, ki je bila za oglas plačana.
Trdim, da v Sloveniji obstajata dve vrsti medijev: resni mediji, ki se držijo svojega cenika (in sistema možnih popustov), in neresni, ki vsakokratne cene oblikujejo na podlagi čuta za preživetje. Povsod, kjer je v igri več igralcev (v oglaševanju smo to medij, agencija in naročnik), je zaželjeno imeti pravila. Še lepše je, če smo se pravil tudi pripravljeni/sposobni držati.

Odgovor se torej glasi: v resnih medijih oglasni prostor stane TOLIKO, KOT PIŠE NA CENIKU (z vsemi popusti, ki jih uspete najti in odšteti) – v manj resnih pa TOLIKO, KOT STE ZANJ PRIPRAVLJENI PLAČATI.

LAST MINUTE OGLASNI CENTER torej povezuje interese treh strani: medija, ki mu omogoča prodajo neprodanih oglasnih mest, oglaševalca, ki za isti oglasni prostor plača manj, in skromno zadnjega v verigi: agencije, ker za storitev zaračuna provizijo.

Temeljimo na opisani ponudbi LAST MINUTE (v zadnjem hipu), ponujamo pa tudi možnosti STAND BY (na čakanju) in SPECIAL PRICE (posebna cena).

Vse na podlagi možnosti, ki jih ponujajo mediji, in glede na želje naročnikov.
In še odgovor na vprašanje v podnaslovu: vsekakor TREND za vse, ki bodo s tem pokrili svoje interese, NATEG pa le za tiste, ki jim pravila ne bodo mar. Zanje bo rok ugodnosti kratek.

CONNECTA LAST MINUTE OGLASNI CENTER

PRILOŽNOST:

Za vse medije, da pred zaključkom redakcij odprodajo neprodane oglasne prostore.
Za vse oglaševalce, da za isti oglasni prostor plačajo manj.

PREDNOST:

Za medije, da se problem neprodanega prostora rešuje hitro, potrjevanje je učinkovito, tehnična priprava brezhibna.
Za oglaševalce, da lahko z istim budgetom objavijo več oglasov (od konkurence).

SLABOST:

Za medije slabosti ni.
Za oglaševalca, da tako terminsko kot medija planiranje pri stand by oglaševanju ni možno.

NEVARNOST:

Za medije:
– Razvrednotenje vrednosti cene oglasnega prostora – NE DRŽI: oglasni prostor ima svojo polno ceno; ponudba last minute (ali stand by) je posebna akcijska ponudba.
– Obešanje informacije na veliki zvon – NE DRŽI: ob vsakem zakupu se lahko dogovorimo o možnih zakupnikih (in prepovedanih zakupnikih, kjer so dogovori drugačni); ponudbo pošljemo samo enemu potencialnemu zakupniku.

Za naročnike:
– Vsi bodo vedeli, da oglašujem na last minute – NE DRŽI: najem oglasnega prostora in cena sta poslovni skrivnost.i
– Dobil bom ponudbo, pa v zahtevanem času ne bom uspel izdelati oglasa – DRŽI: zato priporočamo, da so oglasi pripravljeni vnaprej.

Za agencijo:
– Nevarnost, da bo na podlagi kroženja informacije v smeri medij-agencija-oglaševalec posel na koncu sklenjen brez agencije – DRŽI: vendar bodo v tem primeru izgubili vsi trije, saj bo posel sklenjen samo enkrat.

 

Torej nam čimprej pišite za več informacij!  info@connecta.si

Peter Arčon, direktor