Daleč v preteklosti se je izkazala potreba po označevanju blaga in rodila se je blagovna znamka. Dandanes je znamka lahko katerikoli znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali embalažo, kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov.

Kaj pomeni blagovna znamka kupcem?

 • Znamka ima razlikovalni pomen
 • Varnost, saj zmanjšuje tveganje
 • Olajša odločitve, saj zmanjša napor pri odločanju
 • Izraža pripadnost, prestiž in vrednote posameznika

 

Kaj pomeni blagovna znamka podjetju?

 • Večji promet in manjše stroške
 • Večji dobiček
 • Večjo vrednost podjetja
 • Več preprek za konkurente
 • Večjo lojalnost kupcev
 • Več možnosti za širitev
 • Več varnosti

Vendar hkrati je znamka veliko več:

Znamka je vrsta mentalnih asociacij, ki jih poseduje potrošnik in predstavljajo dodane zaznane vrednosti izdelka ali storitve. Asociacije morajo biti ekskluzivne, poudarjene in zaželene.

Znamka predstavlja torej edinstveno omrežje asociacij in značilnosti, ki jih lastnik znamke hoče ustvarjati z namenom, da bi s tem ustvarjal zaželeno podobo izdelka v očeh potrošnika.

Beseda označevanje blaga se pogostokrat zamenja z besedo oglaševanje.

Oglaševanje izdelka je v bistvu del velikega načrta označevanja blaga oz. storitev

Če je znamka ključni pomen za podjetja je oglaševanje sredstvo, ki ta pomen sporoča svetu.

Vendar je dobilo oglaševanje pri ponudbi veliko večje poslanstvo. Ni bilo le potrebno potrošnika prepričati o nakupu. Imetnik znamke hoče z oglaševanjem celo spremeniti življenjski slog potrošnika:

Iskanje pravega pomena znamke je sčasoma oglaševanje popeljalo stran od posameznih izdelkov in se je preusmerilo v preučevanje tega, kaj znamka pomeni za kulturo in življenje potrošnika. Postalo je jasno, da so stroški oglaševanja in zaščite znamke več kot le prodajna strategija: postali so vložek v čisto premoženje.

Ker pravo delo ni več v proizvodnji izdelka, ampak v trženju, se je ta formula izkazala kot  nepopisno dobičkonosna. (Bill Gates).

Mnogo od najbolj znanih proizvajalcev znamenitih izdelkov ne proizvajajo več izdelkov in jih potem oglašujejo, ampak izdelke raje kupujejo in jih nato opremljajo z znamko!

Hkrati poskušajo ta podjetja vedno znova najti nove načine, kako graditi in krepiti podobo znamk.

Z znamko kot premoženje podjetja je potrebno pravilno upravljati, da se njena vrednost stalno veča oz. vsaj ne zmanjša. To pomeni, da je treba ohraniti in nenehno skrbeti za prepoznavnost znamke, zaznano kakovost in uporabnost znamke, skrbeti za pozitivne asociacije v zvezi z znamko. Vse to zahteva investiranje v oglaševanje.

Iz tega razloga so podjetja zadolžila »skrbnike za vrednost znamke«, da z namenom, da varujejo podobo znamke, ustvarjajo pozitivne asociacije v povezavi z imidžem znamke ter da preprečijo, da bi kratkoročni taktični ukrepi škodovali znamki.

Da bi preprečili, da bi drugi povzročali škodo znamki je nenehno treba bedeti nad pravicami (brand watch). Konec koncev predstavlja zaščitena znamka premoženje v obliki intelektualne lastnine. Torej ustvarjanje »zavest o znamki« (brand awareness) je del procesa ustvarjanja imidža  znamke:

Zakaj zaščita znamke?

Iz več razlogov:

 • Zaščitena znamka zagotavlja pravno zaščito pred možnimi kršitvami.
 • Zaščitena znamka omogoča ustvarjanje zvest krog kupcev in uporabnikov.
 • Zaščitena znamka pomaga proizvajalcu ustvarjati delež na trgu (če ima trgovec 5 različnih znamk pomeni da ima dejansko tudi 5 kratni delež na trgu).
 • Zaščitena znamka pomaga oglaševati kakovost in imidž podjetja.
 • Zaščitena znamka bistveno poveča vrednost izdelka.

Preberite več o registraciji blagovne znamke >>


Skrivnost karizmatične blagovne znamke >>

Connecta  skrbi za znamko od A do Ž

 

“Ideja > Oblikovanje > Registracija > Varovanje > Monitoring”

 

Pokličite nas na 01 234 00 60 ali nam pišite na znamke@connecta.si