Neverbalna komunikacija je predmet preiskovanja različnih znanstvenih vej in vsakdanja stvarnost, tako zasebnega kot poslovnega življenja. Poznavanje neverbalnih namigov je lahko strateška prednost. 

In kako nam neverbalna komunikacija pomaga, npr. pri pogajanjih?

Odgovor se skriva v pojmu informacijska prednost. Edina zakonitost kreativnosti je preseganje meja lastnih omejitev (Prof. dr. Robert Sapolsky, Stanford University, govori o pojmu; »to think off the bucket«). V procesu pogajanj je zgodnja informacija o čustvenem stanju druge strani odločujoča (sama se v večini primerov še ne zaveda svojega stanja). Hitra in pravilna razlaga neverbalnega namiga omogoča, prilagajanje svojega nastopa glede na trenutno stanje interakcije. S tem preprečimo »vsiljevanje« naših stališč, »nepotrebno« popuščanje in »komunikacijsko blokado«. Odpravljamo ovire do svojega cilja.

Področje neverbalne komunikacije obsega vrsto naravnih zakonitosti, ki so zapuščina evolucijskih in privzgojenih prilagoditev nevrobiologije posameznika. Poudariti je potrebno, da neverbalni namigi delujejo v nasprotju s splošno sprejetimi dogmami besednega sporazumevanja. Nemogoče in celo strokovno napačno je označevati določeno kretnjo, držo ali mimiko na determinističen način (to pot so izbrali evgeniki). Za razliko od verbalnega sporazumevanja, ki sledi načelu neposrednosti posameznega informacijskega znaka, neverbalna komunikacija zasleduje princip stopnjevanja informacijskega elementa. To razliko si lahko najlažje ponazorimo z delovanjem parkirnih senzorjev v vozilih ali z delovanjem ladijskega sonarja. Bolj kot se približujemo določenemu čustvenemu stanju, tembolj se naša neverbalna komunikacija izraža tudi navzven, v obliki čustvenih valov (zaslon v vozilu ali sonar vse bolj žari in vse bolj piska). Gre namreč za sporočila tistih delov človeških možganov, ki na nezavedni ravni uravnavajo naša čustva, nagone in privzgojene odzive na različne življenjske dogodke. Zaznavamo jih v obliki notranjega občutka lagodja ali nelagodja. Nebesednega z zavestjo (še) ne moremo nadzirati. Kadarkoli to poskušamo, se namigi pokažejo na drugih delih telesa.

Za razumsko razlago neverbalnih namigov  je potrebno mnogo več logičnega sklepanja, preverjanja in znanja kot se to na prvi pogled dozdeva. Proces razumskega razlaganja neverbalnih namigov je kompleksna operacija, ki zahteva zbranost in osredotočenost. V interakciji z ljudmi je neposredno analiziranje s strani sogovornika omejeno in nezaželeno (vnaša nezaupanje). Tak pristop je lahko tudi neposreden krivec za neuspelo interakcijo med sogovornikoma. Ob zavedanju omenjenih pasti, se podjetja v tujini (predvsem ZDA) poslužujejo pomoči zunanjega strokovnjaka. S tem je analiza bolj objektivna, pretehtana in v skladu s spoznanji stroke (glej zlasti dr. Paul Ekman in Joe Navarro).

Analiza neverbalne komunikacije je postopek pridobivanja informacij o čustvenih stanjih in namenih posameznika ter razlaga tako pridobljenih informacij v kontekstu dogodka, okolja, kulture, ipd. Potek analize je prilagojen glede na posamezno situacijo. Lahko se opravlja neposredno (tudi videokonferenca) na poslovnih sestankih, pri kadrovanju, ugotavljanju goljufij, v diplomaciji ipd. Analizirati je mogoče tudi videoposnetke in fotografije. S pomočjo analize lahko ugotovite ali izgovorjeno v polnosti ali zgolj delno ustreza dejansko mišljenemu (neizrečenemu). Analiza vam bo pomagala, ko se znajdete v dvomih glede iskrenosti sogovornika (npr. kandidata za odgovorno delovno mesto, politika), želite pridobiti informacijo o določeni osebi (npr. del profiliranja v športu) ali izboljšati svoj komunikološki pristop do strank. Možnosti za uporabo analize neverbalne komunikacije je toliko kot je stikov med ljudmi.

Kdo izvaja analizo neverbalne komunikacije?

Črt Jereb Skrt je diplomirani pravnik, ki se je tri leta aktivno ukvarjal s posredovanjem v delovnih in civilnih sporih. Od tega, dve leti kot pravnik sindikata (SVS). Do leta 2012 zaposlen v Slovenski vojski, pred tem pa je opravljal različna dela, predvsem v storitvenem sektorju (največ v turizmu).

neverbalno komunikacijo se ukvarja že od leta 2006. V Sloveniji takrat še ni bilo pravih možnosti za tovrstno učenje, kakor jih še sedaj ni, zato je znanje širil preko tujih virov ter veščine preizkušal med svojim delom. Največ izkušenj s področja zasliševanja in kriznega odzivanja se je naučil prav med službo v Slovenski vojski. Današnje strokovno znanje je pridobil in poglobil s pomočjo dveh najboljših svetovno priznanih strokovnjakov, Paula Ekmana in Joa Navarra. Paul Ekman je eden izmed največjih poznavalcev in avtorjev s področja obraznih ekspresij, mikroekspresij. Joe Navarro pa je bivši FBI-jev preiskovalec, specializiran za kontraobveščevalno dejavnost. Del kariere se je ukvarjal z odkrivanjem vohunov. Oba izobražujeta tako pravne osebe kot tudi varnostne organe. Z Joem Navarrom je tudi v osebnem stiku.

Črt Jereb Skrt je certificiran strokovnjak za neverbalno komunikacijo (certifikat s področja mikroekspresij, Paul Ekman Group (PEG)), in kot prvi (in edini) v Sloveniji opravlja analizo neverbalne komunikacije poklicno in celovito.  Za več informacij pišite na  noverbal@connecta.si