Kaj je analiza neverbalne komunikacije?

Analiza neverbalne komunikacije je postopek pridobivanja informacij o čustvenih stanjih in namenih posameznika ter razlaga tako pridobljenih informacij v kontekstu dogodka, okolja, kulture, čustvenega stanja sogovornika in besednega sporočila.

Potek analize je prilagojen glede na posamezno situacijo. Lahko se opravlja neposredno s preučevanjem sogovornika ali sogovornikov na sestanku, zasliševanju, na poslovnih sestankih, pri kadrovanju, ugotavljanju goljufij, v diplomaciji ipd. Med metode neposredne analize se šteje tudi videokonferenca. Analizirati je mogoče tudi videoposnetke in fotografije.

S pomočjo analize lahko ugotovite ali izgovorjeno v polnosti ali zgolj delno ustreza dejansko mišljenemu (neizrečenemu). Analiza vam bo pomagala, ko se znajdete v dvomih glede iskrenosti sogovornika (npr. kandidata za odgovorno delovno mesto, politika), želite pridobiti informacijo o določeni osebi (npr. del profiliranja v športu) ali izboljšati svoj komunikološki pristop do strank.

Možnosti za uporabo analize neverbalne komunikacije je toliko kot je stikov med ljudmi. Samo domišljijo je potrebno imeti.

Kako dejansko poteka?

Med analizo je oseba opazovana z vidika mikroekspresij obraza (gibi mišic s hitrostjo okoli 1/25 sekunde) in ostalih delov telesa. Opazuje se tudi drža, hoja, nihanje glasu, dihanje in fizični dotik. Ko se določen nebesedni namig izsledi, se poskuša izluščiti razlog za nastanek namiga. Podatek se takoj posreduje sogovorniku, da lahko pravočasno vpliva na potek dvogovora.

Ali je to poseg v zasebnost?

Ne to ni poseg v zasebnost. Analizirane osebe se ne etiketira, ampak se ugotavlja njeno čustveno stanje, naklonjenost ali nenaklonjenost določeni situaciji. Gre za medsebojno sporazumevanje s pomočjo »prevajalca«.

Kako nam te storitve koristijo?

Prinašajo vam toliko prednosti kolikor ste jih pripravljeni sprejeti in sposobni uporabiti. S pomočjo teh storitev se lahko izognete pastem v komunikaciji, ki zapirajo možnosti za vaš uspeh. Svoje odločitve lahko prilagajate še preden sogovornik sam začuti ali zapade v določeno stanje, ki bi preprečilo doseči vaš cilj. Pridobili boste informacijsko prednost in stopili korak pred konkurenco.

Naš cilj je win-win situacija, ki vam prinaša dolgoročno rast. Omogoča vam, da se 100% osredotočite na vaš posel in se znebite drugih skrbi.

Področja dejavnosti, kjer se izvaja analiza ali izobraževanje (bodisi neposredna bodisi kot naknadna):

Vse poslovne dejavnosti, ki se izvajajo, ne vključujejo aktivnosti, za katere se zahteva licenca za opravljanje detektivske dejavnosti.

 • Poslovni sestanek ali pogajanja (sklepanje pogodb, prodajni sestanki)
 • Nadgrajevanje kakovosti storitev naročnika s predlogom rešitve (pregled storitve ponudnika; npr. kako opravlja delo natakar, prodajalec, agent, referent..)
 • Disciplinski postopek v delovnem razmerju (ugotavljanje odgovornosti)
 • Kadrovanje (analiza kandidatov za delovno mesto, ključnih kadrov v upravi, nadzornem svetu)
 • Ugotavljanje odgovornosti učenca, dijaka, študenta (pridobivanje informacij glede očitane kršitve)
 • Ugotavljanje zavarovalniških goljufij (analiza upravičencev in odgovornih oseb v zavarovalnici)
 • Ugotavljanje razmerij znotraj pristojnosti CSD (družinska razmerja, skrbništvo etc.)[1]
 • Izvedenstvo (sodno, upravno, zasebno; potrditev pristnosti podanih informacij oziroma iztočnice za iskanje informacij v zvezi s postopkom)[2]
 • Mediacija[3], konciliacija[4], facilitacija[5] (ko firma ne opravlja v isti osebi vloge posrednika v sporu)
 • Državna diplomacija (gospodarska in meddržavna; podpora v procesu pogajanj)
 • Nedržavna diplomacija (podpora v procesu pogajanj)
 • Državna varnost (policija, obveščevalne službe, vojska; podpora v procesu pridobivanja informacij)
 • Zasebna varnost (varnostne službe in agencije za osebno varovanje; podpora v procesu pridobivanja informacij, izobraževanje)
 • Zdravstvena dejavnost (bolniki, osebje; podpora v procesu pridobivanja informacij)
 • Medijska dejavnost (analiza medijsko izpostavljenih oseb; npr. politiki v kampanji, spremljanje sodnih procesov, strokovnjakov, soočanj..)

Kako se dejavnosti lahko izvajajo:

 1.          Analiza neverbalne govorice v živo
 2.          Analiza videokonference v živo
 3.          Analiza video posnetka
 4.          Analiza slikovnega materiala
 5.          Analiza avdio posnetka
 6.          Podpora pri uporabi neverbalne govorice v praksi
 7.          Predavanje o pomenu neverbalne govorice (splošno)
 8.          Predavanje o pomenu neverbalne govorice (prilagojeno)


[1] Različna polja svetovanja v fazi ugotovitvenih postopkov; npr. posvojitev, reja, nasilje v družini..
[2] Gledano z vidika naročnika storitve in glede na naravo izdelanega mnenja se izvedenstvo tako klasificira.
[3] A way of resolving disputes between two or more parties with concrete effects proposed by mediator/or more suitably, by the parties themselves (ideal).
[4] A process whereby the parties to a dispute use a conciliator, who meets with the parties separately in an  attempt to resolve their differences (more or less a messenger).
[5]A facilitator is someone who helps a group of people understand their common objectives and assists them to plan to achieve them without taking a particular position in the discussion. Process of overcoming/bypassing isues toward resolving the main challenge of the company/group.

Kdo izvaja analizo neverbalne komunikacije?

Črt Jereb Skrt je diplomirani pravnik, ki se je tri leta aktivno ukvarjal s posredovanjem v delovnih in civilnih sporih. Od tega, dve leti kot pravnik sindikata (SVS). Do leta 2012 zaposlen v Slovenski vojski, pred tem pa je opravljal različna dela, predvsem v storitvenem sektorju (največ v turizmu).

Z neverbalno komunikacijo se ukvarja že od leta 2006. V Sloveniji takrat še ni bilo pravih možnosti za tovrstno učenje, kakor jih še sedaj ni, zato je znanje širil preko tujih virov ter veščine preizkušal med svojim delom. Največ izkušenj s področja zasliševanja in kriznega odzivanja se je naučil prav med službo v Slovenski vojski. Današnje strokovno znanje je pridobil in poglobil s pomočjo dveh najboljših svetovno priznanih strokovnjakov, Paula Ekmana in Joa Navarra. Paul Ekman je eden izmed največjih poznavalcev in avtorjev s področja obraznih ekspresij, mikroekspresij. Joe Navarro pa je bivši FBI-jev preiskovalec, specializiran za kontraobveščevalno dejavnost. Del kariere se je ukvarjal z odkrivanjem vohunov. Oba izobražujeta tako pravne osebe kot tudi varnostne organe. Z Joem Navarrom je tudi v osebnem stiku.

Črt Jereb Skrt je certificiran strokovnjak za neverbalno komunikacijo (certifikat s področja mikroekspresij, Paul Ekman Group (PEG)), in kot prvi (in edini) v Sloveniji opravlja analizo neverbalne komunikacije poklicno in celovito.  Za več informacij pišite na  noverbal@connecta.si